Historie klubu

    Počátky  klubu vojenské historie se datují k roku 1998, kdy se několik nadšenců, kteří se zajímali o vojenskou historii, začalo sdružovat jako jednotná skupina se sídlem v Předměřicích nad Labem. Cílem skupiny pojmenované Klub veteránů – druhá pěší americká divize bylo připomínat události z vojenské historie, především pak týkající se osvobozování našeho území na konci II. světové války. Tuto skupinu tehdy tvořili J. Benda, M. Polák, P. Pultar, M. Rob, J. Souček a L. Trousil. Postupem času se ke skupině přidávají další zájemci o vojenskou historii z blízkého i širšího okolí a původní zaměření činnosti na období konce II. světové války se rozšiřuje o další historická období. Členové skupiny se pravidelně účastní v historických uniformách americké 2. pěší divize vzpomínkových akcí v Plzni pojmenovaných Slavnosti svobody a v roce 2000 pořádají v Předměřicích nad Labem pietní akt u příležitosti připomenutí Dne válečných veteránů, přičemž tato akce se zde od tohoto roku koná každoročně.

obr_1

   Rok 2000, Předměřice nad Labem – Den válečných veteránů

 

            V roce 2000 se dále členové skupiny účastní v rámci francouzského 57. pěšího řadového pluku z období napoleonských válek z let 1803 – 1815 rekonstrukce bitvy tří císařů v roce 1805 u Slavkova u Brna a akce u Marenta v Itálii u příležitosti výročí bitvy z roku 1800.

 

obr_2

Rok 2000, Slavkov u Brna – Slavkov 1805 

 

            V roce 2001 se členové skupiny účastní ve vypůjčených uniformách rekonstrukce historických událostí na Chlumu v roce 1866 v rámci prusko – rakouské války, dále kromě tradičních akcí jako je rekonstrukce bitvy v roce 1805 u Slavkova u Brna a akcí v Plzni i akce v Davli u Prahy s názvem Remagen, připomínající události z března roku 1945, kde kromě vojáků americké armády poprvé představují i vojáky německé armády.

            Významným datem v historii klubu je 1. září 2001, kdy se skupina vlivem rozrůstající se členské základny a rozšiřujícímu se zaměření na různá historická období mění na volnou společnost přátel vojenské historie s názvem Českomoravský klub vojenské historie Předměřice nad Labem. Název nově utvořeného klubu vycházel z úzké spolupráce s moravskými kluby při pořádání a účasti na akcích pro veřejnost s tématikou vojenské historie. Předsedou klubu byl volbou ustanoven M. Polák, místopředsedou L. Trousil, pokladníkem M. Trousilová a jednatelem G. Bezděkovský. V rámci klubu pak byla činnost zaměřena na období napoleonských válek z let 1803 – 1815, období prusko – rakouské války roku 1866 a období II. světové války v letech 1939 – 1945.

 

obr_3

Rok 2001, Plzeň – Slavnosti svobody

 

            V roce 2002 dochází k ukončení výběru jednotek, které budou členové klubu představovat v jednotlivých historických obdobích. V tomto roce se tak členové klubu představující francouzský 57. pěší řadový pluk z období napoleonských válek z let 1803 – 1815 účastní rekonstrukce bitvy tří císařů v roce 1805 u Slavkova u Brna. Členové klubu představující pruský královský gardový granátnický pluk císaře Františka č. 2 z období prusko – rakouské války r. 1866 se účastní akcí v Josefově, Svijanech, Turnově, na Chlumu a ve Dvoře Králové nad Labem. V rámci období II. světové války v letech 1939 – 1945 i nadále členové klubu představují vojáky americké 2. pěší divize a nově i vojáky německé armády, konkrétně pluk motorizované pěchoty (později pancéřových granátníků) Wehrmachtu s názvem List. Členové obou jednotek se v roce 2002 účastní akcí v České Metuji, Hrádku nad Nisou, Chomutově, Hradci Králové a Bystrém.

            V roce 2003 se členská základna klubu rozrůstá na 25 členů (Ž. Antošová, J. Benda, M. Bendová, J. Chmelík, M. Kubišta, M. Polák, R. Prochovník, M. Rob, M. Schnábel, P. Siebenbürger, P. Vrbatová …), předsedou klubu je zvolen L. Trousil, místopředsedou L. Rusín, pokladníkem M. Trousilová a jednatelem G. Bezděkovský. Členové klubu se v rámci historických období a tradičních historických jednotek, které představují, účastní událostí v rámci celé České republiky. Dalším významným mezníkem v historii klubu je datum 19. prosince 2003, kdy klub registrován Ministerstvem vnitra jako neziskové, dobrovolné občanské sdružení zájemců o vojenskou historii s názvem Českomoravský klub vojenské historie se sídlem v Předměřicích nad Labem.

            V letech 2004 a 2005 klubová činnost spočívající v pořádání a účasti na akcích pro veřejnost s tématikou vojenské historie navazuje na předchozí roky.

 

obr_4 Rok 2004, Josefov – Otevírání pevnosti

 

            Roku 2005 klub na akci s názvem Blosdorf 1915 v Mladějově na Moravě zahajuje svoji účast na rekonstrukcích historických událostí I. světové války v letech 1914 – 1918 a začíná představovat jednotku pruského 2. gardového granátnického pluku císaře Františka. V tomto roce se také klub jako celek naposledy účastní rekonstrukce bitvy v roce 1805 u Slavkova u Brna. V roce 2006 tak dochází ke změně zaměření klubové činnosti z historického období napoleonských válek z let 1803 – 1815 na období I. světové války v letech 1914 – 1918. Ostatní stěžejní historická období zůstávají zachována, přičemž někteří jednotlivci se událostem souvisejících s obdobím napoleonských válek věnují i nadále. Vzhledem ke 140. výročí bitvy na Chlumu v roce 1866 v rámci prusko – rakouské války se členové klubu v roce 2006 převážně účastní akcí souvisejících s prusko – rakouskou válkou. Jedná se o různé akce v Josefově, na Hrádku u Nechanic, ve Dvoře Králové nad Labem, v Žernově, v Trutnově a Jičíně a stěžejní akci na Chlumu.

obr_5

Rok 2006, Hrádek u Nechanic – XV. c. a k. manévry

 

            U příležitosti uvedeného výročí také klub ve spolupráci s L. Rosůlkem pořádá před samotnou akcí na Chlumu vzpomínkové tažení rakouských a pruských historických jednotek po trase Velký Vřešťov – Hoříněves – Máslojedy na bojiště na Chlumu. Byť se již klub v současnosti na pořádání nepodílí, tradice těchto vojenských tažení po různých trasách je zachována dodnes a je i součástí oficiálních vzpomínkových akcí na Chlumu. Taktéž v roce 2006 dochází k personální reorganizaci klubu, kdy odchází cca 1/3 řádných členů (G. Bezděkovský, R. Kubánek, R. Prochovník, M. Trousilová …), ale přicházejí i členové noví (J. Kudrna, L. Pultar, P. Vaníček). Předsedou klubu je zvolen J. Benda, místopředsedou L. Kuprecht, pokladníkem M. Bendová a jednatelem M. Polák.

            V následujících letech jsou odcházející členové nahrazováni nově příchozími (V. Adamíra, A. Pitrman) a dochází tak ke stabilizaci členské základny (cca 15 řádných členů). V roce 2008 dochází ke změně na pozici předsedy a místopředsedy klubu, kdy se J. Benda stává místopředsedou a L. Kumprecht předsedou. K významné změně ve vedení klubu pak dochází v roce 2010, kdy je zvoleno nové vedení klubu ve složení L. Pultar jako předseda, M. Schnábel jako místopředseda, A. Pitrman jako pokladník a L. Vacula jako jednatel. Tito pak ve svých funkcích ve vedení klubu působí do současnosti. Do klubu se vracejí někteří bývalí členové (M. Kubišta, P. Mühlstein, J. Pachole) a přicházejí i členové noví (R. Bažant, V. Bažantová, O. Šubr, M. Trochimovič …). V současné době tak klub má 21 řádných členů, kteří kromě pro klub stěžejních historických období (prusko – rakouská válka, I. světová válka a II. světová válka) působí jako skupiny či jednotlivci i v jiných historických obdobích (např. sedmiletá válka v letech 1756 – 1763, válka ve Vietnamu v letech 1955 – 1975).