Klub vojenské historie

  KHV_erbNáš klub  sdružuje zájemce o vojenskou historii od roku 1757 do r. 1945. Cílem našeho dobrovolného občanského sdružení je aktivní účast na kulturních či společenských akcích s tématikou vojenské historie a účast na průzkumu a ochraně památek z oblasti vojenské historie, kdy je takto přispíváno k uchování duchovních a materiálních hodnot z tohoto oboru historie.
 

 

    Činnost  klubu vojenské historie je tak zaměřena především na:

•  budování tradičních historických jednotek v dobových uniformách z let 1757 až 1945
•  pořádání a účast na akcích za účelem výzkumu, rekonstrukce, údržby a ochrany vojenských památek
•  pořádání a účast na sportovních, kulturních a společenských akcích pro veřejnost s tématikou vojenské historie
•  asistenci při natáčení historických filmů a dokumentů
•  navazování kontaktů a spolupráce s obdobnými kluby a organizacemi.  

  V současné době se členové našeho klubu aktivně věnují zejména těmto historickým obdobím:  

   
♦  Prusko-rakouská válka 1866
♦  I. světová válka 1914-1918
♦  II. světová válka 1939-1945
 
 

 

Co nás čeká
 
Připravuje se:  
   
             
             
             
   

 

 

 

 
Již proběhlo :  
   
           
             
Bitva 1866 plakát 04-page-001   13241199_1699824970282419_7077316340502986106_n   akce_1    
             
Mnichovo Hradiště    Dlouhý Most    Kuřívody    
             
 XXV C k manevry plakát    otv podz    akce_2