Akce 2010

6.2.2010

Josefov – Dělostřelecký ples

Reprezentačním plesem v Důstojnické besedě v Josefově začala klubová činnost v roce 2010. Důstojnická beseda, která se nalézá v bývalém pevnostním objektu, je nejreprezentativnějším prostorem Josefova. Byla slavnostně otevřena v roce 1900. Nádherný sál ve stylu secese s působivou štukovou výzdobou byl propojen s původním vojenským kasinem a odehrávaly se v něm vrcholné společenské události. Dělostřelecký ples zde členové místního klubu vojenské historie pořádají od r. 2000. Tento tradiční ples je hojně navštěvovaný jak účastníky v historických vojenských uniformách, tak i „civilními“ účastníky z širokého okolí. Členové ČMKVH se plesu zúčastnili převážně ve slavnostních uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866, kdy při představovacím korzu sklidili obdivný potlesk.

27.3.2010

Josefov – Otevírání pevnosti Josefov

Jako již každoročně se členové ČMKVH zúčastnili v uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866 akce organizované KVH Josefov. Jedná se o slavnostní otevření pevnostních chodeb pro veřejnost po zimní přestávce. Podzemní chodby pevnosti Josefov byly součástí jejího obranného systému. V době svého vzniku – v l8. století – představovaly asi nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě, byly dlouhé téměř 45 km. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a s technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. V rámci slavnostního otevření proběhla pro přítomné diváky malá rekonstrukce boje o pevnost, kdy rakouská pevnostní dělostřelecká rota zdecimovala útočící pruskou armádu.

17.4.2010

Horní Bradlo – Ležáky 42

Natáčení úvodních scén filmového projektu Ležáky 42 se účastnili členové ČMKVH v uniformách německé armády z období II. světové války. Dokumentární dramatizace Ležáky 42 byla natáčena v období od 3.7.2009 do 18.4. 2010. Většina scén je snímána na původních místech. Jelikož tvůrcům šlo o historickou autentičnost, byl na výběr lokací a jejich stavební úpravu kladen velký důraz. Totéž se týká i postav. Casting byl podřízen co nejvěrnější podobě původním hrdinům tohoto příběhu. Ruku v ruce s tím i výprava. Z tohoto důvodu byly pro natáčení bitevních scén osloveny pouze kluby vojenské historie, které se svojí výstrojí a výzbrojí nejvíce přibližují představovaným jednotkám z období II. světové války. Členové ČMKVH při natáčení představovali příslušníky německé armády při bojích ve Francii v roce 1940. Konkrétně před filmovou kamerou probíhaly boje o mostní objekt, který francouzská armáda pomocí výbušnin zdemolovala, aby zpomalila postup německých vojáků.

7.5.2010 – 8.5.2010

Dolní Hbity, Příbram – Boje na Březových horách

Rekonstrukce posledního válečného střetnutí v Evropě v období II. světové války, pořádaného pro širokou veřejnost, se zúčastnili členové sekce německé armády. V rámci celé akce proběhly dvě bitevní ukázky – první v pátek v Dolních Hbitech a druhá v sobotu v Příbrami. Obě ukázky věrně přiblížily události, které se odehrály v roce 1945 na bojištích II. světové války. Tak, jak bylo běžné v tomto stádiu války, postupující Rudá armáda na hlavu porazila ustupující jednotky německých sil.

7.5.2010 – 9.5.2010

Kvilda – Květnové oslavy ve Kvildě 2010

U příležitosti 65. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války se členové sekce americké armády zúčastnili víkendového programu Květnové oslavy na Kvildě 2010, který se konal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Po příjezdu na Kvildu vypomáhal ČMKVH při stavbě dobového tábora, ve snaze přiblížit divákům polní ubytování armád ve 2. světové válce. Následujícího dne se konaly dvě bojové ukázky, kterých se ČMKVH aktivně zůčastnil. První ukázka byla zasazena do roku 1938, jednalo se o fiktivní pohraniční střet mezi jednotkami Sudetoněmeckých Freikorps a českými pohraničníky s podporou četnictva. Druha hlavní ukázka byla zasazena do roku 1945, kdy se jednalo o boj mezi ustupující německou armádou a Spojenci. Po skončení ukázky následovala přehlídka a představení účinkujících klubů a dále pietní akt věnovaný obětem II. světové války u hrobu „Neznámého vojína“. Program byl zakončen průjezdem kolony historických vozidel. Celý víkendový program organizoval klub vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň, se kterým ČMKVH úzce spolupracuje.

22.5.2010

České Budějovice – Boj o České Budějovice 2010

Třetího ročníku akce v Českých Budějovicích se zúčastnily kluby vojenské historie z celé ČR včetně tanku T34. ČMKVH zde reprezentovaly obě sekce, věnující se historii II. světové války. V rámci akce proběhly dvě bojové ukázky. První ukázka proběhla dopoledne a přibližovala boj na italské frontě v oblasti Anzia, kde se střetly jednotky německé armády s vojsky US a Velké Britanie. Druhá ukázka přibližovala boje na východní frontě na konci II. světové války. Obě ukázky probíhaly mezi zákopovými liniemi německé armády, kde bylo vytvořeno dobové dioráma včetně palebných postavení, zákopových ubikací, skladů zbraní atd.

29.5.2010

Hradec Králové – Bailey Bridge (Itálie 1945)

Při akci v Hradci Králové byli připomenuti padlí z bojů v Itálii v roce 1945, kde bylo třeba vybojovat řadu významných bitev a bojových operací. Nejtvrdší boje probíhaly na tzv. Gótské linii, kdy v průběhu dynamické ukázky pro veřejnost byly připomenuty události postupu spojeneckých sil, které se střetly s nepřátelskými jednotkami v boji u mostu Bailey Bridge. Tímto byla připomenuta i historie tohoto vzácného originálního mostu, který se v Hradci Králové dochoval a byl smontován v roce 1949 v rámci projektu mezinárodní pomoci UNRA. Akce se zúčastnily přední kluby vojenské historie, včetně ČMKVH, a majitelé historické vojenské techniky z ČR a zahraničí. Bojové scény stylizovaně připomínaly skutečné události se skutečnými historickými jednotkami. Diváci viděli v akci originály válečné techniky, nebo jejich repliky jako např. automobily KDF, Opel, Mercedes, motocykly BMW, jeepy Willys, Doodge a nákladní automobily. Z těžké techniky se představil německý stíhač tanků Jagtpanzer Hetzer, zapůjčený Vojenským historickým ústavem v Praze, kolopásový Halftrack, Sd.Kfz.251, Sd.Kfz.222 a dvě obrněná vozidla M8 Greyhound. Tyto funkční unikáty se dopoledne v den konání akce představily i na Velkém náměstí, kde byly vystaveny, a po té se v koloně přesunuly do místa ukázky.

5.6.2010 – 6.6.2010

Pardubice – Aviatická pouť

Zhruba týden po akci v Hradci Králové se členové ČMKVH opět sešli, aby reprezentovali klub na letišti v Pardubicích, kde se konala Aviatická pouť k 100. výročí aviatiky v Čechách. Toto významné výročí bylo připomenuto velkoprostorovým divadelním představením, kdy v devíti navazujících scénách s reálným historickým základem návštěvníci zažili rekonstrukce klíčových momentů dějin naší aviatiky. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH zde představovaly pozemní jednotky v různých dějinných obdobích.

26.6.2010

Trutnov – Zajetí trutnovských občanů

Vzpomínkové akce v rámci 750 let města a 144. výročí událostí z r. 1866, kdy došlo k zajetí několika měšťanů včetně starosty pruskou armádou, se ČMKVH zúčastnil v Trutnově. V rámci akce proběhla vojenská přehlídka účastníků v dobových uniformách z r. 1866, projev starosty města k historickému významu a tradicím a vzdání poct u pamětní desky s datem 27.6.1866. Velký ohlas vzbudilo i přivítání a projev potomka tehdejšího starosty města H. Rotha. Poté již následovala věrná rekonstrukce událostí z válečného Trutnova dne 27.6.1866.

2.7.2010

Rodov, Račice, Sendražice, Hořiněves – Pochod historických jednotek po bojišti

Ve spolupráci s KVH Nový Bydžov pořádal ČMKVH již 5. ročník této akce, která je součástí oficiálního programu vzpomínkových akcí na Chlumu. Akce přibližuje veřejnosti pochody na bojiště, v duchu tradic armád v době před 144 lety. Každý rok se pochod pořádá po jiné trase, kdy součástí pochodu jsou drobné boje přes pole a lesíky. Letošní pochod vedený po trase Rodov-Račice- Sendražice-Hořiněves byl završen srážkou rakouské a pruské armády u Hořiněvsi. Na pochod historických jednotek navazovalo slavnostní zahájení vzpomínkových akcí na Chlumu na Malém náměstí v Hradci Králové a pochodňový průvod obcí Chlum s pietním aktem na pruském hřbitově, kdy všech uvedených akcí se členové ČMKVH zúčastnili.

3.7.2010

Chlum – Výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu r. 1866

Vzpomínkové akce pořádané ke 144. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků, se zúčastnila převážná většina členů ČMKVH. Pietní vzpomínkové akce se uskutečnily na bojišti Chlumu v místech rozhodujících bojů a přilehlých obcích. Vyvrcholením akcí byla velká bitevní ukázka znázorňující výsek části bitvy. Akce je již tradičně součástí prestižního souboru společenských a kulturních akcí Calendarium REGINA, který je každoročně vyhlašován městem Hradce Králové. Bitevní scény se zúčastnilo na 350 uniformovaných vojáků, z toho cca 100 zahraničních, historické kanóny a oddíly jezdců na koních. V údolí na Chlumu pod památníkem Baterie mrtvých na autentických místech bojů byla postavena replika zemědělské usedlosti, která představovala část skutečného bojiště a během bitevní scény podlehla pyrotechnickým efektům.

7.8.2010

Mladějov na Moravě – Blosdorf 1915

Každoroční vzpomínka v Mladějově, jíž se ČMKVH zúčastnil, je věnována památce padlých na všech frontách v první válce v dějinách, kdy proti sobě stál doslova celý svět. Nejdříve proběhl pietní akt u pomníku věnovaného obětem této války a poté bitevní ukázka, která se pokusila nastínit široké veřejnosti situaci na Rusko – Rakouské hranici roku 1915. Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi oběma válčícími stranami. Řady ostnatých překážek, kulometná hnízda i pozice dělostřelectva, první automobily a letadla, koně a především unavení, mrtví a ranění vojáci. To vše dohromady tvoří atmosféru I. světové války.

27.8.2010

Kubova Huť – Osvobození nádraží

Akce, které se zúčastnili členové sekce americké armády, proběhla na Šumavě ve vesnici s názvem Kubova Huť, kde leží nejvýše položené vlakové nádraží v České republice. Bojová ukázka probíhala na již na zmíněném nádraží, kdy dle scénáře se jednalo o přepadení německého parního americkými a britskými jednotkami. Německý vlak převážel zajatce a díky přepadu došlo k jejich osvobození a následnému obsazení celého nádraží. Po bojové ukázce následoval pietní akt a vzdaní poct u hrobu padlého Charlese Hlavaty, svobodníka 3.armády U.S., pocházejícího z Čech.

2.10.2010

Třemošná – Isonzo 1917

Akce v Třemošné u Plzně se věnuje událostem z první světové války. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH tu předvedly rekonstrukci jedné z bitev u řeky Isonzo neboli Soča v dnešním Slovinsku. V letech 1915 až 1917 tu probíhala rakousko-italská fronta. Soča bývala hraniční řekou mezi Itálií a rakousko-uherskou monarchií. Celkem se tu odehrálo 11 bitev. Boje na řece Soči trvaly 29 měsíců a zahynulo při nich zhruba milion vojáků. Součástí vzpomínkové akce byla i přehlídka zúčastněných jednotek na Náměstí svobody v Plzni.

13.11.2010

Předměřice nad Labem – Den veteránů

Tradiční akce pořádané ČMKVH se zúčastnilo cca 50 členů historických jednotek z několika klubů vojenské historie. Akce se konala u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínají vojáci celého světa každým rokem 11. listopadu. Toho dne bylo v roce 1918 nedaleko Compiegne podepsáno příměří mezi spojenci a Ústředními mocnostmi, tvořenými hlavně Německem a Rakousko-Uherskem. Symbolem dne veteránů jsou květy rudých máků, květin, které měly podle legendy jako první vyrůst na válkou přeoraných flanderských polích. V České republice se Den válečných veteránů oficiálně slaví až od roku 2001, kdy byl zařazen do kalendáře jako významný den. V Předměřicích nad Labem probíhají pietní akty u pomníku věnovaného obětem obou světových válek a u pomníku obětem války r. 1866. Součástí celé akce je i pochod všech zúčastněných historických jednotek obcí.