Akce 2012

7.1.2012

Přelouč (areál Tank Power) – Branisko 1945

Neoficiálním začátkem klubové činnosti bývá pro pozvané východočeské kluby vojenské historie akce pořádaná KVH Pardubice na tankodromu v Přelouči. Již po pět let, co se akce pořádá, bývá na tuto akci každoročně zván i ČMKVH, představující jednotku německé armády. Tradičním námětem akce byly těžké boje mezi německou a sovětskou armádou posílenou o československé jednotky generála Svobody v pohoří Branisko na Slovensku v roce 1945.

4.2.2012

Josefov – Dělostřelecký ples

Reprezentačním plesem v Důstojnické besedě v Josefově začala oficiální klubová činnost v roce 2012. Důstojnická beseda, která se nalézá v bývalém pevnostním objektu, je nejreprezentativnějším prostorem Josefova. Byla slavnostně otevřena v roce 1900. Nádherný sál ve stylu secese s působivou štukovou výzdobou byl propojen s původním vojenským kasinem a odehrávaly se v něm vrcholné společenské události. Dělostřelecký ples zde členové místního klubu vojenské historie pořádají od r. 2000. Tento tradiční ples je hojně navštěvovaný jak účastníky v historických vojenských uniformách, tak i „civilními“ účastníky z širokého okolí. Členové ČMKVH se plesu zúčastnili převážně ve slavnostních uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866, kdy při představovacím korzu sklidili obdivný potlesk.

5.5.2012

Kvilda, Filipova Huť – Květnové oslavy ve Kvildě 2012

U příležitosti 67. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války se členové obou sekcí II. světové války zúčastnili víkendového programu Květnové oslavy na Kvildě 2012, který se konal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Po příjezdu na Kvildu vypomáhal ČMKVH při stavbě dobového tábora, ve snaze přiblížit divákům polní ubytování armád ve 2. světové válce. Celý sobotní program započal pietním aktem věnovaným obětem II. světové války u hrobu „Neznámého vojína“. V rámci oslav se dále konaly dvě bojové ukázky, kterých se ČMKVH aktivně zúčastnil. První ukázka se odehrála na Kvildě a byla zasazena do roku 1945, kdy se jednalo o boj mezi ustupující německou armádou a Spojenci. Po skončení ukázky následovala přehlídka a představení účinkujících klubů. Program byl zakončen průjezdem kolony historických vozidel přes Kvildu do obce Filipova Huť, kde se odehrála druhá ukázka na téma bojů mezi ustupující německou armádou a Spojenci. Celý program organizoval klub vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň, se kterým ČMKVH úzce spolupracuje.

6.5.2012

Plzeň – Slavnosti svobody

Od roku 1990 se v měsíci květnu každoročně pořádají v Plzni oslavy osvobození. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města. Tyto slavnosti probíhají vždy několik dní, přičemž součástí oslav je i prezentace klubů vojenské historie, dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života. Členové sekce americké armády z období II. světové války se oslav v Plzni zúčastnili pouze poslední den v rámci dojezdu kolony historických vozidel.

19.5.2012

Kbelnice, Prachov – Jak se bojovalo v Prachovské sedle před 146 lety

U příležitosti vzpomínek na válku r. 1866 se v obcích Kbelnice a Prachov konala komorní akce pro pár vybraných klubů vojenské historie. Součástí akce byl pietní akt v obci Kbelnice, seznámení veřejnosti s tématikou prusko-rakouské války a moderovaná ukázka bitevní taktiky v obci Prachov.

26.5.2012

Hradec Králové – Bailey Bridge (Francie 1940/1944)

Při vojenskohistorické akci v Hradci Králové u mostu Bailey Bridge zvaného Klapák (originální most, který se v Hradci Králové dochoval a byl smontován v roce 1949 v rámci projektu mezinárodní pomoci UNRA) bylo hlavním tématem akce připomenutí bojů při obsazení Francie v roce 1940 a úloha československých jednotek v obranných bojích po evakuaci britských a francouzských jednotek v Dunkerque. Druhá část ukázky pak byla zaměřena na útok amerických vojsk v Normandii roku 1944. Akce se zúčastnily přední kluby vojenské historie, včetně ČMKVH, a majitelé historické vojenské techniky z ČR a zahraničí. Bojové scény stylizovaně připomínaly skutečné události se skutečnými historickými jednotkami. Diváci viděli v akci originály válečné techniky, nebo jejich repliky jako např. automobily KDF, Opel, Mercedes, motocykly BMW, jeepy Willys, Doodge a nákladní automobily Praga RN či Tatra 111. Z těžké techniky se představil kolopásový Halftrack, Sd.Kfz.251, Sd.Kfz.222 a obrněné vozidlo M8 Greyhound. Tyto funkční unikáty se dopoledne v den konání akce představily i na Velkém náměstí v Hradci Králové, kde byly vystaveny, a po té se v koloně přesunuly do místa ukázky.

2.6.2012 – 3.6.2012

Pardubice – Aviatická pouť

Zhruba týden po akci v Hradci Králové se členové ČMKVH opět sešli, aby reprezentovali klub na letišti v Pardubicích, kde se konala Aviatická pouť. Celý program navazoval na úspěšné předchozí ročníky. I letos probíhaly velkoprostorová divadelní představení, kdy v několika navazujících scénách s reálným historickým základem návštěvníci zažili rekonstrukce klíčových momentů dějin aviatiky. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH zde představovaly pozemní jednotky v různých dějinných obdobích.

23.6.2012

Kamenná Hora (PL), Trutnov – Bitva u Trutnova

Snímek 014  Vzpomínkové akce v rámci 146. výročí událostí z r. 1866 se ČMKVH zúčastnil v Kamenné Hoře (PL) a Trutnově. V Kamenné Hoře proběhla vojenská přehlídka účastníků v dobových uniformách z r. 1866, pochod městem a vzdání poct u pomníku padlých ve válce r. 1866. Odpolední program již probíhal v Trutnově, kde součástí akce byl pietní akt u pomníku gen. Gablenze a komentovaná bojová ukázka z r. 1866.

29.6.2012

Cerekvice n. Bystřicí, Žíželeves, Hoříněves – Pochod historických jednotek po bojišti

Jako již tradičně se členové ČMKVH zúčastnili již 7. ročníku této akce, která je součástí oficiálního programu vzpomínkových akcí na Chlumu. Akce přibližuje veřejnosti pochody na bojiště, v duchu tradic armád v době před 146 lety. Každý rok se pochod pořádá po jiné trase, kdy součástí pochodu jsou drobné boje přes pole a lesíky. Letošní pochod vedený po trase Cerekvice nad Bystřicí – Žíželeves – Vrchovnice – Hoříněves byl završen srážkou rakouské a pruské armády v obci Hoříněves. Na pochod historických jednotek navazoval večerní pochodňový průvod obcí Chlum s pietním aktem na pruském hřbitově, kdy uvedené akce se členové ČMKVH též zúčastnili.

30.6.2012

Chlum – Výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu r. 1866

Vzpomínkové akce pořádané ke 146. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků, se zúčastnila převážná většina členů ČMKVH. Pietní vzpomínkové akce se uskutečnily na bojišti Chlumu v místech rozhodujících bojů a přilehlých obcích. Vyvrcholením akcí byla velká bitevní ukázka znázorňující výsek části bitvy. Akce je již tradičně součástí prestižního souboru společenských a kulturních akcí Calendarium REGINA, který je každoročně vyhlašován městem Hradce Králové. Bitevní scény na téma „1866 – porážka zbrojmistra Benedeka“ se zúčastnilo na 450 uniformovaných vojáků, z toho cca 100 zahraničních, historické kanóny a oddíly jezdců na koních.

7.7.2012

Josefov – Zborov 1917-2012

Při příležitosti 95. výročí bitvy u Zborova proběhla v Josefově rekonstrukce této bitvy, ve které se představili v zákopech českoslovenští legionáři a vojáci rakousko-uherské armády. V prostorách Josefovské pevnosti měli diváci možnost shlédnou dobový tábor vojáků, mnoho raritních exponátů a také naučné cedule mapující hrdinství československých legionářů na ruské frontě. Vrcholem celé akce byla samotná rekonstrukce bitvy, které se zúčastnilo na 220 vojáků včetně členů ČMKVH a bitvě přihlíželo několik tisíc diváků.

11.8.2012

Mladějov na Moravě – Blosdorf 1915

Každoroční vzpomínka v Mladějově, jíž se ČMKVH zúčastnil, je věnována památce padlých na všech frontách v první válce v dějinách, kdy proti sobě stál doslova celý svět. Nejdříve proběhl pietní akt u pomníku věnovaného obětem této války a poté bitevní ukázka, která se pokusila nastínit široké veřejnosti situaci na Rusko – Rakouské hranici roku 1915. Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi oběma válčícími stranami. Řady ostnatých překážek, kulometná hnízda i pozice dělostřelectva, první automobily a letadla, koně a především unavení, mrtví a ranění vojáci. To vše dohromady tvoří atmosféru I. světové války.

8.9.2012

Zdice – Písmena 2012

Členové sekce americké armády z období II. světové války se zúčastnili setkání a prezentace dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života ve Zdicích u Berouna. Toto setkání proběhlo v rámci každoročně pořádané military show, kdy součástí akce byla i inscenace bitvy II. světové války.

22.9.2012

Stárkov – Karpatsko-dukelská operace 1944

Bitevní ukázka pro veřejnost, které se zúčastnili členové ČMKVH, proběhla v obci Stárkov. Tentokrát zde proběhla ukázka na téma bojů na východní frontě v průběhu II. světové války, konkrétně přiblížení Karpatsko-dukelské operace a následné boje na Slovensku v r. 1944.

6.10.2012

Třemošná – Isonzo 1917

Akce v Třemošné u Plzně se věnuje událostem z první světové války. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH tu předvedly rekonstrukci jedné z bitev u řeky Isonzo neboli Soča v dnešním Slovinsku. V letech 1915 až 1917 tu probíhala rakousko-italská fronta. Soča bývala hraniční řekou mezi Itálií a rakousko-uherskou monarchií. Celkem se tu odehrálo 11 bitev. Boje na řece Soči trvaly 29 měsíců a zahynulo při nich zhruba milion vojáků.

10.11.2012

Ostroměř – Čestné salvy pro veterány

U příležitosti Dne válečných veteránů, který je každoročně připomínán dne 11. listopadu, uspořádal ČMKVH na střelnici SSK Ostroměř turnaj pozvaných klubů vojenské historie ve střelbě z historických zbraní (rok výroby do r. 1945) pod názvem „Čestné salvy pro veterány 2012“. Akce se zúčastnilo na 20 střelců ze tří KVH, přičemž vítězem se stal Jan Slavík z ČMKVH.

10.11.2012

Předměřice nad Labem – Den veteránů

Tradiční akce pořádané ČMKVH se zúčastnilo cca 35 členů historických jednotek z několika klubů vojenské historie. Akce se konala u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínají vojáci celého světa každým rokem 11. listopadu. Toho dne bylo v roce 1918 nedaleko Compiegne podepsáno příměří mezi spojenci a Ústředními mocnostmi, tvořenými hlavně Německem a Rakousko-Uherskem. Symbolem dne veteránů jsou květy rudých máků, květin, které měly podle legendy jako první vyrůst na válkou přeoraných flanderských polích. V České republice se Den válečných veteránů oficiálně slaví až od roku 2001, kdy byl zařazen do kalendáře jako významný den. V Předměřicích nad Labem probíhají pietní akty u pomníku věnovaného obětem obou světových válek a u pomníku obětem války r. 1866. Součástí celé akce je i pochod všech zúčastněných historických jednotek obcí.