Akce 2013

2.2.2013

Josefov – Dělostřelecký ples

Reprezentačním plesem v Důstojnické besedě v Josefově začala oficiální klubová činnost v roce 2013. Důstojnická beseda, která se nalézá v bývalém pevnostním objektu, je nejreprezentativnějším prostorem Josefova. Byla slavnostně otevřena v roce 1900. Nádherný sál ve stylu secese s působivou štukovou výzdobou byl propojen s původním vojenským kasinem a odehrávaly se v něm vrcholné společenské události. Dělostřelecký ples zde členové místního klubu vojenské historie pořádají od r. 2000. Tento tradiční ples je hojně navštěvovaný jak účastníky v historických vojenských uniformách, tak i „civilními“ účastníky z širokého okolí. Členové ČMKVH se plesu zúčastnili ve slavnostních uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866 a uniformách c.k. pluku č. 98 z r. 1914 s posádkou v Josefově, kdy při představovacím korzu sklidili obdivný potlesk.

27.4.2013

Kvilda, Filipova Huť – Květnové oslavy ve Kvildě 2013

U příležitosti 68. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války se členové obou sekcí II. světové války zúčastnili víkendového programu Květnové oslavy na Kvildě 2013, který se konal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Po příjezdu na Kvildu vypomáhal ČMKVH při stavbě dobového tábora, ve snaze přiblížit divákům polní ubytování armád ve 2. světové válce. Celý sobotní program započal pietním aktem věnovaným obětem II. světové války u hrobu „Neznámého vojína“. V rámci oslav se dále konaly dvě bojové ukázky, kterých se ČMKVH aktivně zúčastnil. První ukázka se odehrála na Kvildě a byla zasazena do roku 1945, kdy se jednalo o boj mezi ustupující německou armádou a Spojenci. Po skončení ukázky následovala přehlídka a představení účinkujících klubů. Program byl zakončen průjezdem kolony historických vozidel přes Kvildu do obce Filipova Huť, kde se odehrála druhá ukázka na téma bojů mezi ustupující německou armádou a Spojenci. Celý program organizoval klub vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň, se kterým ČMKVH úzce spolupracuje.

4.5.2013

Český Krumlov – Oslavy osvobození Českého Krumlova

Bitvou o pivovar pořádanou klubem vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň si Český Krumlov připomenul rok 1945, kdy město osvobodila krumlov_2013_1.jpgamerická armáda. Nejednalo se o rekonstrukci konkrétní bitvy, ale celá akce sloužila jako vzpomínka na významné období města a celé naší historie. Vzpomínkové akce se na pozvání pořádajícího klubu zúčastnili členové sekce americké armády z období II. světové války.

5.5.2013

Plzeň – Slavnosti svobody

Od roku 1990 se v měsíci květnu každoročně pořádají v Plzni oslavy osvobození. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města. Tyto slavnosti probíhají vždy několik dní, přičemž součástí oslav je i prezentace klubů vojenské historie, dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života. Členové sekce americké armády z období II. světové války se oslav v Plzni zúčastnili pouze poslední den v rámci dojezdu kolony historických vozidel.

11.5.2013

Prachov – Jak se bojovalo v Prachovské sedle před 147 lety

U příležitosti vzpomínek na válku r. 1866 a 100. výročí odhalení pruského pomníku se v obci Prachov konala vzpomínková akce pod záštitou Komitétu pro udržování památek z r. 1866. Součástí akce byl pietní akt v místní části Brada a následně v obci Prachov, seznámení veřejnosti s tématikou prusko-rakouské války a moderovaná ukázka bitevní taktiky.

25.5.2013

Hradec Králové – Bailey Bridge (Normandie 1944)

Při vojenskohistorické akci v Hradci Králové u mostu Bailey Bridge zvaného Klapák (originální most, který se v Hradci Králové dochoval a byl smontován v roce 1949 v rámci projektu mezinárodní pomoci UNRA) bylo hlavním tématem akce připomenutí bojů při vylodění spojeneckých vojsk v Normandii ve Francie v roce 1944. Akce se zúčastnily přední kluby vojenské historie, včetně ČMKVH, a majitelé historické vojenské techniky z ČR a zahraničí. Bojové scény stylizovaně připomínaly skutečné události se skutečnými historickými jednotkami. Diváci viděli v akci originály válečné techniky, nebo jejich repliky jako např. automobily KDF, Opel, Mercedes, motocykly BMW, jeepy Willys, Doodge a nákladní automobily Praga RN či Tatra 111. Z těžké techniky se představil kolopásový Halftrack, Sd.Kfz.251, Sd.Kfz.222 a obrněné vozidlo M8 Greyhound. Tyto funkční unikáty se dopoledne v den konání akce představily i na Velkém náměstí v Hradci Králové, kde byly vystaveny, a po té se v koloně přesunuly do místa ukázky.

1.6.2013 – 2.6.2013

Pardubice – Aviatická pouť

Zhruba týden po akci v Hradci Králové se členové ČMKVH opět sešli, aby reprezentovali klub na letišti v Pardubicích, kde se konala Aviatická pouť. Celý program navazoval na úspěšné předchozí ročníky. I letos probíhaly velkoprostorová divadelní představení, kdy v několika navazujících scénách s reálným historickým základem návštěvníci zažili rekonstrukce klíčových momentů dějin aviatiky. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH zde představovaly pozemní jednotky v různých dějinných obdobích.

15.6.2013

Třebíč – Osvobození 1945

4. ročník akce Osvobození 1945 se konal u příležitosti 68. výročí konce II. světové války a osvobození naší vlasti od Německé okupace a akce proběhla v rámci multikulturního festivalu Borovina…živá dodnes. V bitevní ukázce se tentokrát utkali ustupující německé jednotky proti americkým vojákům. Bojová ukázka přibližovala fiktivní boj někde v západních Čechách, kdy postupující americké jednotky osvobodili továrnu na výrobu zbraní pro německou armádu. Akce se zúčastnili členové sekce americké armády z období II. světové války.

22.6.2013

Horní Bříza – Osvobození Horní Břízy

Bojové ukázky na téma skutečných historických událostí z r. 1945 při bojích na demarkační linii se zúčastnili členové sekce americké armády z období II. světové války v obci Horní Bříza. Po bojové ukázce ještě následovala prezentace dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života.

5.7.2013

Stračovská Lhota, Mokrovousy, Třesovice – Pochod historických jednotek po bojišti

Jako již tradičně se členové ČMKVH zúčastnili již 8. ročníku této akce, která je součástí oficiálního programu vzpomínkových akcí na Chlumu. Akce přibližuje veřejnosti pochody na bojiště, v duchu tradic armád v době před 147 lety. Každý rok se pochod pořádá po jiné trase, kdy součástí pochodu jsou drobné boje přes pole a lesíky. Letošní pochod byl vedený po trase Stračovská Lhota – Mokrovousy – Třesovice. Na pochod historických jednotek navazoval večerní pochodňový průvod obcí Chlum s pietním aktem na pruském hřbitově, kdy uvedené akce se členové ČMKVH též zúčastnili.

6.7.2013

Chlum – Výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu r. 1866

Vzpomínkové akce pořádané ke 147. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků, se zúčastnila převážná většina členů ČMKVH. Pietní vzpomínkové akce se uskutečnily na bojišti Chlumu v místech rozhodujících bojů a přilehlých obcích. Vyvrcholením akcí byla velká bitevní ukázka znázorňující výsek části bitvy. Akce je již tradičně součástí prestižního souboru společenských a kulturních akcí Calendarium REGINA, který je každoročně vyhlašován městem Hradce Králové. Bitevní scény „Baterie mrtvých 1866“ na téma skutečných historických událostí z bojů u Chlumu v r. 1866 se zúčastnilo na 450 uniformovaných vojáků, z toho cca 100 zahraničních, historické kanóny a oddíly jezdců na koních.

6.7.2013 Houdkovice – Houdkovické výstavy

V rámci 4. ročníku Houdkovických výstav pořádaného SDH Houdkovice proběhla Výstava vojenské techniky, která se konala u příležitosti 75. výročí mobilizace 1938. Na výstavě byla k vidění vojenská vozidla, lehká a těžká technika, expozice munice, vojenská ležení, polní obvaziště, polní kuchyně a modely vojenské techniky. V celodenním programu včetně dynamických bojových ukázek, zaměřených na léta 1938 a 1945, se představili i členové sekce americké armády z období II. světové války.

10.8.2013 Mladějov na Moravě – Blosdorf 1915

Každoroční vzpomínka v Mladějově, jíž se ČMKVH zúčastnil, je věnována památce padlých na všech frontách v první válce v dějinách, kdy proti sobě stál doslova celý svět. Nejdříve proběhl pietní akt u pomníku věnovaného obětem této války a poté bitevní ukázka, která se pokusila nastínit široké veřejnosti situaci na Rusko – Rakouské hranici roku 1915. Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi oběma válčícími stranami. Řady ostnatých překážek, kulometná hnízda i pozice dělostřelectva, první automobily a letadla, koně a především unavení, mrtví a ranění vojáci. To vše dohromady tvoří atmosféru I. světové války.

7.9.2013 Josefov – Piava 1918-2013

Stejně jako loni totiž připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Klubem přátel pplk. Karla Vašátky a Ochránci památek pevnosti Josefov bojovou rekonstrukci z historie československých legionářů. Tentokrát bylo připomenuto válečné běsnění na řece Piavě, kde se před pětadevadesáti lety střetla rakousko-uherská a italská vojska, v nichž bojovalo nemalé množství Čechů. Samotný program vzpomínkového dne začal již dopoledne na pevnostním hřbitově, kde bylo během pietního aktu vzpomenuto na všechny oběti první světové války bez rozdílu jejich uniforem. V prostorách Josefovské pevnosti pak měli diváci možnost shlédnout dobový tábor vojáků, mnoho raritních exponátů, výstavu Josefov za války, premiéru výstavy s názvem „Československé legie v Itálii“ nebo promítání dobových fotografií v kinosále. Vrcholem celé akce byla samotná rekonstrukce bitvy, které se zúčastnilo na 220 vojáků včetně členů ČMKVH a bitvě přihlíželo několik tisíc diváků.

14.9.2013 Zdice – Písmena v muzeu

Členové sekce americké armády z období II. světové války se v rámci každoročně pořádané military show zúčastnili setkání a prezentace dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života ve Zdicích u Berouna.

21.9.2013 Stárkov – Starkstadt 1938

Bitevní ukázka pro veřejnost, které se zúčastnili členové ČMKVH, proběhla v obci Stárkov. Tentokrát zde proběhla ukázka na téma skutečných historických událostí z okolí obce Zdoňov u Teplic nad Metují v zářijových dnech roku 1938.

12.10.2013 Třemošná – Isonzo 1917

Akce v Třemošné u Plzně se věnuje událostem z první světové války. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH tu předvedly rekonstrukci jedné z bitev u řeky Isonzo neboli Soča v dnešním Slovinsku. V letech 1915 až 1917 tu probíhala rakousko-italská fronta. Soča bývala hraniční řekou mezi Itálií a rakousko-uherskou monarchií. Celkem se tu odehrálo 11 bitev. Boje na řece Soči trvaly 29 měsíců a zahynulo při nich zhruba milion vojáků.

9.11.2013 Ostroměř – Čestné salvy pro veterány

U příležitosti Dne válečných veteránů, který je každoročně připomínán dne 11. listopadu, uspořádal ČMKVH na střelnici SSK Ostroměř turnaj pozvaných klubů vojenské historie ve střelbě z historických zbraní (rok výroby do r. 1945) pod názvem „Čestné salvy pro veterány“. Druhého ročníku této akce se zúčastnilo na 20 střelců ze tří KVH, přičemž loňské vítězství obhájil Jan Slavík z ČMKVH.

9.11.2013 Předměřice nad Labem – Den veteránů

Tradiční akce pořádané ČMKVH se zúčastnilo cca 30 členů historických jednotek z několika klubů vojenské historie. Akce se konala u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínají vojáci celého světa každým rokem 11. listopadu. Toho dne bylo v roce 1918 nedaleko Compiegne podepsáno příměří mezi spojenci a Ústředními mocnostmi, tvořenými hlavně Německem a Rakousko-Uherskem. Symbolem dne veteránů jsou květy rudých máků, květin, které měly podle legendy jako první vyrůst na válkou přeoraných flanderských polích. V České republice se Den válečných veteránů oficiálně slaví až od roku 2001, kdy byl zařazen do kalendáře jako významný den. V Předměřicích nad Labem probíhají pietní akty u pomníku věnovaného obětem obou světových válek a u pomníku obětem války r. 1866. Součástí celé akce je i pochod všech zúčastněných historických jednotek obcí.

14.12.2013 Hodkovice nad Mohelkou – Přednáška k r. 1866 a odhalení naučné tabule

Kulturní akce pořádanou Komitétem pro udržování památek z r. 1866 se členové ČMKVH zúčastnili v Hodkovicích n. Mohelkou. Součástí akce byla přednáška Jiřího Náhlovského k r. 1866, v rámci které členové ČMKVH přiblížili veřejnosti výzbroj a výstroj pruského vojáka z tohoto období. Po přednášce dále následovalo slavností odhalení naučné tabule k r. 1866 a provedení pietního aktu u pomníku z války r. 1866 a I. světové války na místním hřbitově, přičemž obou událostí se členové ČMKVH v historických uniformách z r. 1866 též zúčastnili.