Akce klubu v roce 2017

 

4.2.2017 Josefov – Dělostřelecký ples

            Reprezentačním plesem v Důstojnické besedě v Josefově začala oficiální klubová činnost v roce 2017. Důstojnická beseda, která se nalézá v bývalém pevnostním objektu, je nejreprezentativnějším prostorem Josefova. Byla slavnostně otevřena v roce 1900. Nádherný sál ve stylu secese s působivou štukovou výzdobou byl propojen s původním vojenským kasinem a odehrávaly se v něm vrcholné společenské události. Dělostřelecký ples zde členové místního klubu vojenské historie pořádají od r. 2000. Tento tradiční ples je hojně navštěvovaný jak účastníky v historických vojenských uniformách, tak i „civilními“ účastníky z širokého okolí.

           Členové KVH se plesu zúčastnili ve slavnostních uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866 a uniformách c.k. pluku č. 98 z r. 1914 s posádkou v Josefově, kdy při představovacím korzu sklidili obdivný potlesk.   

 

1.4.2017 Josefov – Otevírání pevnosti Josefov

             Jako téměř každoročně se členové ČMKVH zúčastnili v uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866 akce organizované KVH Josefov. Jedná se o slavnostní otevření pevnostních chodeb pro veřejnost po zimní přestávce. Podzemní chodby pevnosti Josefov byly součástí jejího obranného systému. V době svého vzniku – v l8. století – představovaly asi nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě, byly dlouhé téměř 45 km. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a s technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů.

              V rámci slavnostního otevření prošel městem průvod tradičních vojenských jednotek, přičemž kroky vojáků směřovaly do bývalého pevnostního příkopu, kde došlo k symbolickému aktu předání klíčů od pevnosti a tedy její oficiální otevření. Poté proběhla pro přítomné diváky malá rekonstrukce boje o pevnost, kdy rakouská pevnostní dělostřelecká rota zdecimovala útočící pruskou armádu.

 

9.4.2017 Jičín – Druhé narozeniny Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74.

            V rámci veřejné akce v Jičíně byla místní kadetní setnině předána replika praporu jejich pluku včetně jeho vysvěcení v kostele sv. Jakuba. U této příležitosti se stali někteří členové klubu kmotry tohoto praporu, což je výsada určená lidem, kteří se o chod a činnost kadetní setniny významně zasloužili.

 

29.4.2017 Kvilda – Šumava od r. 1938 do r. 1945

            U příležitosti 72. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války se členové obou sekcí II. světové války zúčastnili víkendového programu na Kvildě, který se konal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Celý sobotní program započal pietním aktem věnovaným obětem II. světové války u hrobu „Neznámého vojína“. V rámci oslav se dále konalo několik bojových ukázek mapující historický vývoj v regionu od r. 1938 do r. 1945, kterých se KVH aktivně zúčastnil.

 

4.5. – 8.5.2017 Plzeň – Slavnosti svobody

              Od roku 1990 se v měsíci květnu každoročně pořádají v Plzni oslavy osvobození. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města. Tyto slavnosti probíhají vždy několik dní, přičemž součástí oslav je i prezentace klubů vojenské historie, dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života.

           

3.6. – 4.6.2017 Pardubice – Aviatická pouť

             Na letišti v Pardubicích se členové KVH sešli, aby reprezentovali klub v rámci akce Aviatická pouť. Celý program navazoval na úspěšné předchozí ročníky. I letos probíhaly velkoprostorová divadelní představení, kdy v několika navazujících scénách s reálným historickým základem návštěvníci zažili rekonstrukce klíčových momentů dějin aviatiky. Kluby vojenské historie včetně KVH zde představovaly pozemní jednotky v různých dějinných obdobích.

 

24.6.2017 Pardubice – Heydrichiáda – život v Protektorátu

            Veřejné ukázky zobrazující  dobový způsob života v období protektorátu za II. světové války se zúčastnili členové KVH  v Pardubicích.

 

1.7.2017 Chlum – Výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu r. 1866

            Vzpomínkové akce pořádané ke 151. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků, se zúčastnila převážná většina členů KVH.

             Akce je již tradičně součástí prestižního souboru společenských a kulturních akcí Calendarium REGINA, který je každoročně vyhlašován městem Hradce Králové. Bitevní scény „Königgrätz 1866“ na téma skutečných historických událostí z bojů u Chlumu v r. 1866 se zúčastnilo na 800 uniformovaných vojáků, z toho cca 150 zahraničních, historické kanóny a oddíly jezdců na koních.

 

     Fotogalerie z této akce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9.2017 Prachov – Jak se bojovalo v Prachovské sedle před 151 lety

             Vzpomínková akce u příležitosti vzpomínek na válku r. 1866 se konala v obci Prachov. Součástí akce byl pietní akt, následně byla veřejnost seznámena s tématikou prusko-rakouské války a dále zde pro větší názornost proběhla moderovaná ukázka bitevní taktiky.

 

11.11.2017 Předměřice nad Labem – Den válečných veteránů

            Tradiční akce pořádané KVH se zúčastnilo cca 30 členů historických jednotek z několika klubů vojenské historie. Akce se konala u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínají vojáci celého světa každým rokem 11. listopadu. Toho dne bylo v roce 1918 nedaleko Compiegne podepsáno příměří mezi spojenci a Ústředními mocnostmi, tvořenými hlavně Německem a Rakousko-Uherskem. Symbolem dne veteránů jsou květy rudých máků, květin, které měly podle legendy jako první vyrůst na válkou přeoraných flanderských polích. V České republice se Den válečných veteránů oficiálně slaví až od roku 2001, kdy byl zařazen do kalendáře jako významný den.

            V Předměřicích nad Labem probíhají pietní akty u pomníku věnovaného obětem obou světových válek a u pomníku obětem války r. 1866. Součástí celé akce je i pochod všech zúčastněných historických jednotek obcí.