Akce 2011

8.1.2011

Přelouč – Branisko 1945

Neoficiálním začátkem klubové činnosti bývá pro pozvané východočeské kluby vojenské historie akce pořádaná KVH Pardubice na tankodromu v Přelouči. Již po čtyři roky, co se akce pořádá, bývá na tuto akci každoročně zván i ČMKVH, představující jednotku německé armády. Letošním námětem akce byly těžké boje mezi německou a sovětskou armádou posílenou o československé jednotky generála Svobody v pohoří Branisko na Slovensku v roce 1945.

6.2.2011

Josefov – Dělostřelecký ples

Reprezentačním plesem v Důstojnické besedě v Josefově začala oficiální klubová činnost v roce 2011. Důstojnická beseda, která se nalézá v bývalém pevnostním objektu, je nejreprezentativnějším prostorem Josefova. Byla slavnostně otevřena v roce 1900. Nádherný sál ve stylu secese s působivou štukovou výzdobou byl propojen s původním vojenským kasinem a odehrávaly se v něm vrcholné společenské události. Dělostřelecký ples zde členové místního klubu vojenské historie pořádají od r. 2000. Tento tradiční ples je hojně navštěvovaný jak účastníky v historických vojenských uniformách, tak i „civilními“ účastníky z širokého okolí. Členové ČMKVH se plesu zúčastnili převážně ve slavnostních uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866, kdy při představovacím korzu sklidili obdivný potlesk.

2.4.2011

Josefov – Otevírání pevnosti Josefov

Jako již každoročně se členové ČMKVH zúčastnili v uniformách pruského královského gardového granátnického pluku císaře Františka č. 2 z roku 1866 akce organizované KVH Josefov. Jedná se o slavnostní otevření pevnostních chodeb pro veřejnost po zimní přestávce. Podzemní chodby pevnosti Josefov byly součástí jejího obranného systému. V době svého vzniku – v l8. století – představovaly asi nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě, byly dlouhé téměř 45 km. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a s technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. V rámci slavnostního otevření prošel městem průvod tradičních vojenských jednotek, kdy tento poté vkráčel do objektu Bastionu I Josefovské pevnosti. Tam již byly připraveny tři nové obranné šestiliberní kanony s názvy Jiří, Vlastimil a Josef, jimž požehnal Petr Boháč z josefovské farnosti. Další kroky vojáků směřovaly do bývalého pevnostního příkopu, kde došlo k symbolickému aktu předání klíčů od pevnosti a tedy její oficiální otevření. Poté proběhla pro přítomné diváky malá rekonstrukce boje o pevnost, kdy rakouská pevnostní dělostřelecká rota zdecimovala útočící pruskou armádu.

30.4.2011

České Budějovice – Boj o České Budějovice 2011

Čtvrtého ročníku akce v Českých Budějovicích se zúčastnily kluby vojenské historie z celé ČR včetně dvou tanků T34. ČMKVH zde reprezentovala sekce německé armády z období II. světové války. V rámci akce proběhly dvě bojové ukázky. První ukázka proběhla dopoledne a přibližovala boj na západní frontě ve Francii, kde se střetly jednotky německé armády s vojsky US a Velké Britanie. Druhá ukázka přibližovala boje na východní frontě na konci II. světové války. Obě ukázky probíhaly mezi zákopovými liniemi německé armády, kde bylo vytvořeno dobové dioráma včetně palebných postavení, zákopových ubikací, skladů zbraní atd. ČMKVH se jistě zapsal do paměti přihlížejících diváků tím, že při druhé ukázce mužstvo pancéřových granátníků složené z členů ČMKVH dokázalo zničit dva ruské tanky T-34. Jeden tank se podařilo vyřadit z boje pomocí magnetické miny a druhý výstřelem z panzerschrecku.

30.4.2011 – 1.5.2011

Kryry – Setkání historických military auto – moto veteránů,
vojenské historické techniky a klubů vojenské historie

Ve spolupráci s klubem vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň se členové sekce americké armády z období II. světové války zúčastnili setkání a prezentace dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života. Toto setkání proběhlo v rámci společenské akce nazvané XII. svátek dobré pohody – pivní máj pořádané každoročně v Kryrech u Žatce.

6.5.2011

Kamýk nad Vltavou, Dolní Hbity – Konec II. světové války

Rekonstrukce posledního válečného střetnutí v Evropě v období II. světové války, pořádaného pro širokou veřejnost, se zúčastnili členové sekce německé armády. V rámci celé akce proběhly dvě bitevní ukázky – první v Kamýku nad Vltavou a druhá v Dolních Hbitech. Obě ukázky věrně přiblížily události, které se odehrály v roce 1945 na bojištích II. světové války. Tak, jak bylo běžné v tomto stádiu války, postupující Rudá armáda na hlavu porazila ustupující jednotky německých sil.

7.5.2011

Březnice – Osvobození Březnice

U příležitosti 66. výročí ukončení II. světové války se členové sekce německé armády zúčastnili vojenskohistorické akce v Březnici. Zde proběhly dvě dynamické ukázky, kdy nejdříve ustupující jednotky německé armády obsadily místní pivovar bráněný povstalci, aby se po útoku postupující Rudé armády stáhly do přilehlého parku. Zde po krátké pauze německé jednotky prorazily povstaleckou barikádu, aby se mohly dále stahovat před neustávajícími útoky Rudé armády.

7.5.2011

Kvilda – Květnové oslavy ve Kvildě 2011

U příležitosti 66. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války se členové sekce americké armády zúčastnili víkendového programu Květnové oslavy na Kvildě 2011, který se konal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Po příjezdu na Kvildu vypomáhal ČMKVH při stavbě dobového tábora, ve snaze přiblížit divákům polní ubytování armád ve 2. světové válce. Celý sobotní program započal pietním aktem věnovaným obětem II. světové války u hrobu „Neznámého vojína“. V rámci oslav se dále konaly dvě bojové ukázky, kterých se ČMKVH aktivně zúčastnil. První ukázka byla zasazena do roku 1938, jednalo se o fiktivní pohraniční střet mezi jednotkami Sudetoněmeckých Freikorps a českými pohraničníky s podporou četnictva. Druha hlavní ukázka byla zasazena do roku 1945, kdy se jednalo o boj mezi ustupující německou armádou a Spojenci. Po skončení ukázky následovala přehlídka a představení účinkujících klubů. Program byl zakončen průjezdem kolony historických vozidel. Celý program organizoval klub vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň, se kterým ČMKVH úzce spolupracuje.

8.5.2011

Plzeň – Slavnosti svobody

Od roku 1990 se v měsíci květnu každoročně pořádají v Plzni oslavy osvobození. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města. Tyto slavnosti probíhají vždy několik dní, přičemž součástí oslav je i prezentace klubů vojenské historie, dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života. Členové sekce americké armády z období II. světové války se oslav v Plzni zúčastnili pouze poslední den v rámci dojezdu kolony historických vozidel.

14.5.2011

Prachov – Jak se bojovalo v Prachovské sedle před 145 lety

U příležitosti vzpomínek na válku r. 1866 se v Prachově konala komorní akce pro pár vybraných klubů vojenské historie. Součástí akce byl pietní akt, seznámení veřejnosti s tématikou prusko-rakouské války a moderovaná ukázka bitevní taktiky. Celý program byl ukončen vernisáží fotografií z akcí věnujících se období r. 1866.

21.5.2011

Hradec Králové – Bailey Bridge (Commandos)

Při vojenskohistorické akci v Hradci Králové byla připomenuta úloha a význam britských speciálních jednotek Commandos při invazi do Francie v roce 1944, kdy tyto jednotky předem obsazovaly strategická místa, aby urychlily postup hlavních invazních sil. V průběhu dynamické ukázky pro veřejnost tedy byly připomenuty boje jednotek Commandos o most Bailey Bridge. Tímto byla připomenuta i historie tohoto vzácného originálního mostu, který se v Hradci Králové dochoval a byl smontován v roce 1949 v rámci projektu mezinárodní pomoci UNRA. Akce se zúčastnily přední kluby vojenské historie, včetně ČMKVH, a majitelé historické vojenské techniky z ČR a zahraničí. Bojové scény stylizovaně připomínaly skutečné události se skutečnými historickými jednotkami. Diváci viděli v akci originály válečné techniky, nebo jejich repliky jako např. automobily KDF, Opel, Mercedes, motocykly BMW, jeepy Willys, Doodge a nákladní automobily Praga RN či Tatra 111. Z těžké techniky se představil kolopásový Halftrack, Sd.Kfz.251, Sd.Kfz.222 a dvě obrněná vozidla M8 Greyhound. Tyto funkční unikáty se dopoledne v den konání akce představily i na Velkém náměstí, kde byly vystaveny, a po té se v koloně přesunuly do místa ukázky.

4.6.2011 – 5.6.2011

Pardubice – Aviatická pouť

Zhruba týden po akci v Hradci Králové se členové ČMKVH opět sešli, aby reprezentovali klub na letišti v Pardubicích, kde se konala Aviatická pouť. Celý program navazoval na úspěšný předchozí ročník k 100. výročí aviatiky v Čechách. I letos probíhaly velkoprostorová divadelní představení, kdy v několika navazujících scénách s reálným historickým základem návštěvníci zažili rekonstrukce klíčových momentů dějin aviatiky. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH zde představovaly pozemní jednotky v různých dějinných obdobích.

25.6.2011

Jičín – 145. Výročí bitvy u Jičína 29.6.1866

Vzpomínkové akce v rámci 145. výročí událostí z r. 1866 se ČMKVH zúčastnil v Jičíně. V rámci akce proběhla vojenská přehlídka účastníků v dobových uniformách z r. 1866, pochod městem a vzdání poct u pomníku padlých. Večer proběhla bojová ukázka a vytvoření a nafotografování živých obrazů podle kreseb z dobových knih.

1.7.2011

Horní Dohalice, Čištěves, Máslojedy – Pochod historických jednotek po bojišti

Jako již tradičně se členové ČMKVH zúčastnili již 6. ročníku této akce, která je součástí oficiálního programu vzpomínkových akcí na Chlumu. Akce přibližuje veřejnosti pochody na bojiště, v duchu tradic armád v době před 145 lety. Každý rok se pochod pořádá po jiné trase, kdy součástí pochodu jsou drobné boje přes pole a lesíky. Letošní pochod vedený po trase Horní Dohalice – Čištěves – Máslojedy byl završen srážkou rakouské a pruské armády u Máslojed. Na pochod historických jednotek navazovalo slavnostní zahájení vzpomínkových akcí na Chlumu na Malém náměstí v Hradci Králové a pochodňový průvod obcí Chlum s pietním aktem na pruském hřbitově, kdy všech uvedených akcí se členové ČMKVH zúčastnili.

2.7.2011

Chlum – Výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu r. 1866

Vzpomínkové akce pořádané ke 145. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků, se zúčastnila převážná většina členů ČMKVH. Pietní vzpomínkové akce se uskutečnily na bojišti Chlumu v místech rozhodujících bojů a přilehlých obcích. Vyvrcholením akcí byla velká bitevní ukázka znázorňující výsek části bitvy. Akce je již tradičně součástí prestižního souboru společenských a kulturních akcí Calendarium REGINA, který je každoročně vyhlašován městem Hradce Králové. Bitevní scény na téma „Kancléř Otto von Bismarck v bitvě u Hradce Králové“ se zúčastnilo na 350 uniformovaných vojáků, z toho cca 100 zahraničních, historické kanóny a oddíly jezdců na koních. V údolí na Chlumu pod památníkem Baterie mrtvých, na autentických místech bojů, byla postavena replika zemědělské usedlosti, která představovala část skutečného bojiště a během bitevní scény podlehla pyrotechnickým efektům.

10.9.2011

Zdice – Písmena 2011

Členové sekce americké armády z období II. světové války se zúčastnili setkání a prezentace dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu života ve Zdicích u Berouna. Toto setkání proběhlo v rámci každoročně pořádané military show, kdy součástí akce byla i inscenace bitvy II. světové války.

24.9.2011

Stárkov – Itálie 1944

Bitevní ukázka pro veřejnost, které se zúčastnili členové sekce americké armády, proběhla v obci Stárkov. Tentokrát zde proběhla ukázka na téma bojů na italské frontě v průběhu II. světové války, kdy z italského městečka byla po útoku americké armády vytlačena německá osádka.

24.9.2011

Poniklá – První Tuláčkovy slavnosti

V rámci oslav věnovaných místnímu rodákovi Jiřímu Václavu Tuláčkovi představovali členové ČMKVH při divadelním představení útočící pruskou armádu, proti které se J.V. Tuláček v r. 1866 hrdinně vzepřel. Po představení následovala přednáška o prusko-rakouské válce r. 1866, při které si všichni přítomní mohli vyzkoušet pruskou výstroj a výzbroj.

1.10.2011

Třemošná – Isonzo 1917

Akce v Třemošné u Plzně se věnuje událostem z první světové války. Kluby vojenské historie včetně ČMKVH tu předvedly rekonstrukci jedné z bitev u řeky Isonzo neboli Soča v dnešním Slovinsku. V letech 1915 až 1917 tu probíhala rakousko-italská fronta. Soča bývala hraniční řekou mezi Itálií a rakousko-uherskou monarchií. Celkem se tu odehrálo 11 bitev. Boje na řece Soči trvaly 29 měsíců a zahynulo při nich zhruba milion vojáků. Součástí vzpomínkové akce byla i přehlídka zúčastněných jednotek na Náměstí svobody v Plzni.

12.11.2011

Předměřice nad Labem – Den veteránů

Tradiční akce pořádané ČMKVH se zúčastnilo cca 20 členů historických jednotek z několika klubů vojenské historie. Akce se konala u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínají vojáci celého světa každým rokem 11. listopadu. Toho dne bylo v roce 1918 nedaleko Compiegne podepsáno příměří mezi spojenci a Ústředními mocnostmi, tvořenými hlavně Německem a Rakousko-Uherskem. Symbolem dne veteránů jsou květy rudých máků, květin, které měly podle legendy jako první vyrůst na válkou přeoraných flanderských polích. V České republice se Den válečných veteránů oficiálně slaví až od roku 2001, kdy byl zařazen do kalendáře jako významný den. V Předměřicích nad Labem probíhají pietní akty u pomníku věnovaného obětem obou světových válek a u pomníku obětem války r. 1866. Součástí celé akce je i pochod všech zúčastněných historických jednotek obcí.