Prusko Rakouská válka

( 1866 )

GGR 2

erb_orliceS laskavým dovolením Jiřího Náhlovského,
dlouholetého kamaráda a skvělého znalce Prusko Rakouské války roku 1866, jsme vybrali část jeho díla, jež pojednává o historii jednotky
2. Garde Grenadier Regiment Kaiser Franz, kterou se náš klub zabývá.

 

 

 

O b s a h :

=======

Založení pluku
Postup pluku
Střetnutí u Starého Rokytníku a Rubínovic 28.června
Bitva u Hradec Králové 3.července
Další postup do vyhlášení míru
Návrat do Berlína a demobilizace
Záložní prapor